El blus de l'Amanda | El blues de Amanda | The Amanda Blues | Le blues d'Amanda...


Versió original subtitulada | Versión original subtitulada | Original version with subtitles | Version originale sous-titréeVariacions Amanda | Variaciones Amanda | Amanda Variations | Variations Amanda

Traduccions a 51 llengües | Traducciones a 51 lenguas | Translations into 51 languages | Traductions en 51 langues
Descarregar PDF | Descargar PDF | PDF Download | Télécharger PDFPremsa | Prensa | Press | Presse

25-03-2023
ABC
«Cancelan el poema que Amanda Gorman recitó durante la investidura de Biden»

15-10-2021
Centre d'études de la traduction
Nicolas Froeliger: «L'affaire hollandaise finira-t-elle par une chanson?»

6-10-2021
Don de lenguas (Radio USAL)
«Ecos de Amanda Gorman. Un proyecto literario y audiovisual. Entrevista a Belén Santana y Gabriel López Guix»

5-10-2021
El Comercio
Alitar: «Amanda: un cantar a la diversidá»

2-10-2021
El Correo
Joxeme López de Arana: «Obiols: “Itzulpenaren bidez kontinenteak elkartzeko borondatea da istmoaren metafora”»

30-09-2021
Vasos Comunicantes. Revista de ACE Traductores
Juan Gabriel López Guix y Belén Santana: «Variaciones Amanda»