BALADES I CONTES JAPONESOS
SELECCIÓ I TRADUCCIÓ D'EDUARD LLORENS
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 103, 1909
[Primera edició]

 
 
  DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA