BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON, SYNNÖVA SOLBAKKEN
TRADUCCIÓ DE FREDERIC ARMENTER DE MONASTERIO
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 121, 1911
[Primera edició ]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA