RALPH WALDO EMERSON , LA CONFIANÇA EN SÍ MATEIX. L'AMISTAT
TRADUCCIÓ DE L'ANGLÈS, AMB UNA INTRODUCCIÓ, DE CEBRIÀ MONTOLIU
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 20, 1910
[Segona edició; primera edició publicada el 1904 ]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA