GOETHE, LA MARGUERIDETA. ESCENES DEL «FAUST»: DRAMA EN TRES QUADROS I VUIT ACTES
TRADUCCIÓ DE JOAN MARAGALL
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 21, 1910
[Segona edició; primera edició publicada l'any 1904]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA