JOSEP GIACOSA, COM LES FULLES: COMEDIA EN QUATRE ACTES
TRADUCCIÓ DE NARCÍS OLLER
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 40, 1906
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA