CARLO GOLDONI , LA DISPESERA: COMEDIA EN TRES ACTES
TRADUCCIÓ DE JOAQUIM CASAS-CARBÓ
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 57, 1908
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA