CARLO GOLDONI , EL SORRUT BENEFACTOR: COMEDIA EN TRES ACTES. L'AVAR: COMEDIA
EN UN ACTE

TRADUCCIÓ DE NARCÍS OLLER
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 97, 1909
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA