ENRIC IBSEN , JOAN GABRIEL BORKMAN: DRAMA EN QUATRE ACTES
TRADUCCIÓ DE JOSEP ROCA I CAPULL
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 19, 1904
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA