ENRIC IBSEN , ESPECTRES: DRAMA DE FAMÍLIA EN TRES ACTES
TRADUCCIÓ DE POMPEU FABRA I JOAQUIM CASAS-CARBÓ
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 35, 1910
[Segona edició; primera edició publicada el 1904]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA