HENRY ARTHUR JONES , LA VICTÒRIA DELS FILISTEUS: COMEDIA EN TRES ACTES
TRADUCCIÓ D'ALEXANDRE MARISTANY I GUASCH, I SALVADOR VILAREGUT
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 82, 1908
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA