LORD AVEBURY , ELS PLAERS DE LA VIDA, VOLS. I, II i III
TRADUCCIÓ DE RAFAEL PATXOT I JUBERT
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 60, 61, 62, 1906
[Primera edició]

ELS PLAERS DE LA VIDA, VOL. I
 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 
ELS PLAERS DE LA VIDA, VOL. II
 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 
ELS PLAERS DE LA VIDA, VOL. III
 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA