XAVIER DE MAISTRE , VIATGE AL VOLTANT DE LA MEVA CAMBRA
TRADUCCIÓ DE RAFAEL PATXOT I JUBERT
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 22, 1904
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA