FREDERIC MISTRAL , NERTO: POEMA ESCRIT EN VERSOS PROVENSALS
TRADUCCIÓ DE JACINT VERDAGUER
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 5, 1903
[Primera edició]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA