FREDERIC MISTRAL , MIREIA: POEMA PROVENÇAL
TRADUCCIÓ DE FRANCESC PELAGI BRIZ I FERNÀNDEZ
BARCELONA, BIBLIOTECA POPULAR DE «L'AVENÇ», nº 136-138, 1914
[L'edició reprodueix pòstumament la traducció de Briz publicada l'any 1864]

 
PDF   DESCARREGAR O LLEGIR EN PDF
 © Grup d'Investigació T-1611, Departament de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona |
Grupo de Estudios de Traducción «Inca Garcilaso de la Vega», CIEHUM, Universidad Nacional de Rosario


TRADIA